DIR Belgium


DIR Belgium bundelt verslagen van bijeenkomsten die leden van de DIR – BE lijst organiseren, opleidingen die ze volgen en activiteiten die ze ondernemen.

 

DIR Belgium is geen duikfederatie of een duikclub, maar een onafhankelijk project opgezet door duikers die de gemeenschappelijke passie van het DIR – duiken delen.

 

DIR Belgium wil aan de hand van “real life” verslagen illustreren dat het DIR – duiken, dat zijn oorsprong kent in het grotduiken, perfect en met goed resultaat toepasbaar is in onze contreien. De verslagen zijn “no nonsense” waarbij we proberen zo eerlijk mogelijk te berichten over onze exploten.

 

Doe er je voordeel mee en laat vooral de verslagen spreken.

 

Veel leesplezier,

DIR Belgium